Checklista för digitala dokument

Riktlinjerna har tagits fram för att underlätta för de kunder som tillhandahåller tryckerier med digitalt produktionsunderlag. Målet är att förvissa sig om att materialet håller en standard som gör det möjligt för leverantören att fullgöra prestationen på ett fackmässigt sätt utan störningar.

Redo att starta ditt projekt?

  RING OSS 013-31 60 40