Tryckeriskolan

Välkommen till vår lilla tryckeriskola! Här förklarar vi vanliga begrepp inom tryckbranschen som ibland kan vara svåra att hålla koll på.

CMYK

Cyan, magenta, gul (yellow) och svart (key color), kallas processfärger och är ett färgsystem som används vid bl.a. offsettryck.

Digitaltryck

Vid digitaltryck blir kostnaden lägre, eftersom det inte behövs tas fram fysiskt original och du trycker enklare trycksaker i relativt små upplagor.

Dummy

Ett exempel på hur en färdigredigerad trycksak kan se ut och tas ofta fram innan den slutliga layouten sätts.

Duplexbild

Innebär tryck i två färger.

Efterbehandling

Innefattar arbetet som utförs när produkten tryckts. Exempel är att limma ihop eller falsa produkten.

Falsning

När du falsar en trycksak innebär det att du viker den.

Flyer

Är ett informationsblad med en eller två sidor.

Folder

Är en mindre broschyr, men brukar till skillnad från broschyren bara ha fyra sidor.

Font

Betyder teckensnitt på engelska.

FTP

File transfer protocol är metoden man använder för att lämna in originalfiler och tryckfärdiga PDF:er till tryckeriet.

Fyrfärgs-
separation

Innebär att färgen i en bild som ska tryckas utgörs av fyra färger (ex. CMYK) och att färgerna delas upp i tryckprocessen (en trycksak trycks alltså fyra gånger, en färg i taget).

Färgstick

Är oftast ett felaktigt tryck i den färdiga trycksaken, där en färg fått för mycket genomslag.

Gemener

Gemener är små bokstäver, medan versaler är stora bokstäver.

Glättat papper

Innebär att papperet behandlats och fått en glättad/glansig yta. Detta gör att bilder återges med  bättre kvalitet och att papperet känns mer exklusivt och kostar mer än vanligt papper.

Grafisk profil

Innefattar riktlinjer för hur ett företag ska använda sina grafiska element såsom logotyp, färger, teckensnitt, m.m.

Halvtonsbild

Är en svartvit bild med olika nyanser av grå färg.

ICC-profil

Är en fil som innehåller inställningar i form av färgegenskaper hos en specifik skrivare eller annan tryckmaskin.

Inlaga

Det som är innanför omslaget eller pärmarna i exempelvis en bok kallas för inlaga.

Kapitäler

Bokstäver i text som har samma höjd som gemener, men ser ut som versaler, kallas kapitäler.

Komplement-
färg

När du skapar svart genom att blanda en färg med en annan, kallas den inblandade färgen för komplementfärg.

Kursiv

Italic på engelska, är när bokstäverna lutar.

Kägel

Innebär avståndet mellan rader av text.

Laminering

När du täcker papperet med tunn plast kallas det för att laminera. Det ger papperet ökad hållbarhet och en styvare känsla.

Layout

När du placerar texter och bilder på ett särskilt sätt skapar du en layout.

Limbindning

För att binda in böcker och andra tjockare trycksaker används tekniken limbindning, där arken ruggas och sedan limmas i ryggen.

Logotyp

Består exempelvis av bild och/eller text och är ett företags grafiska symbol.

Luminans

Är en viss färgs ljusstyrka.

NCS

NCS är en färgskala som står för ”Natural Color System”. Den kategoriserar färger utifrån hur de uppfattas av det mänskliga ögat.

Offsettryck

I denna teknik överförs den färgburna informationen från en tryckplåt till trycksakens material (vanligtvis papper) via en gummiduksbeklädd cylinder. Denna metod är bäst lämpat för tryck av trycksaker i stora upplagor.

Omfång

Omfång på en trycksak (ex. tidning eller broschyr) anger det totala antalet sidor.

Opacitet

Innebär genomskinlighet, exempelvis i papper. Om en trycksak har väldigt låg opacitet är den nästintill genomskinlig.

Optisk mittpunkt

Den plats där ögat tycker att mittpunkten ligger på en trycksak kallas optisk mittpunkt. Den reella mittpunkten ligger dock oftast lägre än den optiska.

Paginering

Är numrering av sidorna i en trycksak, där sida 1 är omslaget. Det är alltid jämnt delbart med 4 (4, 8, 12, 16, 20, 24, o.s.v.).

Papp

Inom tryck avser papp en hårdare eller styvare variant av kartong.

Papper

Har alltid minst två sidor.

Passning

När man ser till att olika färger passar varandra inför tryck.

PDF

Portable Document Format är ett filformat som används både till PC och Mac och är vanligt för när en fil lämnas till tryckeriet för tryck.

Plåt

Tryckplåt som används vid offsettryck.

PMS

Pantone Matching System, kallas även dekorfärg. Det finns specifika koder för varje färg, vilket ger en absolut referens att utgå från när man beskriver de olika färgerna vid tryck. När man använder denna färgskala vid tryck kallas det för PMS-tryck.

Poster

Annat ord för affisch.

Prepress

Denna tryckeriavdelning förbereder original och filer innan tryckprocessen drar igång och kan innefatta exempelvis färgbehandling.

Primärfärger

Grundfärgerna cyan, magenta och gul (C, M och Y i CMYK).

Profiltryck

Profiltrycksaker är reklamtrycksaker, där företag exempelvis trycker sin logotyp på kläder eller give-awayprodukter.

Prägla

Genom prägling höjer man en del av trycksaken för att skapa en 3D-känsla, exempelvis kreditkortets upphöjda siffror.

Raster

Ett på förhand definierat mönster som består av räta linjer eller rutor.

RGB

Red (röd), Green (grön) och Blue (blå), är sekundärfärgerna till skillnad från cyan, magenta och yellow (gul).

Skärsmån

Innebär marginalen på papperet som skärs bort i tryckprocessen.

Stansa

En sorts efterbehandling som kan innebära både skärning och perforering.

Tryckyta

Delen av ett papper eller annat tryckmaterial som går att trycka på.

Ytvikt

Anger vikten på ett papper i gram per kvadratmeter.